Tjänster

Nuläge

I dagens kommersiella kontorsfastigheter utgör gipsinnerväggar och mellanväggar den största källan för koldioxidutsläpp. Detta beror dels på antalet väggar och dels på det faktum att dessa väggar kastas och ersätts med helt nya vid vid mindre anpassningar och ombyggnationer. 

Vi anser att detta är en outnyttjad resurs som det är viktigt att ta tillvara på och använda för att sänka produktionskostnaderna  och minska miljöpåverkan i projekten. 

Hur

Vi demonterar innerväggar på ett miljövänligt sätt utan att orsaka skador på materialet. De fungerar då som flyttbara innerväggar utan miljökonsekvens och kan alltså återanvändas ett flertal gånger.

Till skillnad från rivningsföretagen använder vi oss av en ny miljövänlig teknik som är både tystare och dammfri.  Arbetet kan således göras i fastigheter även där det sitter hyresgäster eller pågår annan aktivitet. 
 
Materialet registreras i en databas och varje materialenhet får ett produktpass. Det blir då lätt för fastighetsägaren eller projektadministrationen att se vart materialet både har sitt ursprung samt vart den finns idag. Detta kommer då underlätta arbetet kring hållbarhetsrapportering. 

Resultat

Eftersom vår metod är skonsam skadas inte materialet som vid traditionell rivning. Med vår teknik kan upp till 80% av materialet återanvändas och resten återvinns och inget material går till spillo eller hamnar på deponi. Du har sparat pengar, bidragit till miljön och utnyttjat resurserna på ett effektivt sätt.